Nummer één in duurzaam Europees hout ®
Nummer één in duurzaam Europees hout ®
Bel ons op 0343 454400

Preventieve maatregelen tegen wolven

Na 150 jaar is de wolf terug in Nederland. Naar schatting leven er op dit moment rond de 35 tot 40 wolven in ons land, gedeeltelijk solitair als gedeeltelijk in een roedel. Wolven zijn overwegend carnivoor en eten 3 tot 4 kilo vlees, merg en ingewanden per dag. Maar een wolf kan ook 10 kilo in één keer eten en daar meerdere dagen van leven.

Ons land ziet er anders uit dan 150 jaar geleden, de bevolking is gegroeid en ook het aantal (agrarische) ondernemingen. De wolf is niet heel selectief in zijn voedselkeuze, maar gaat met name voor gemak. Dit leidt er toe dat naast wilde hoefdieren (zwijnen, edelherten, damherten, reeën) en kleine wilde dieren (muizen, ratten en bevers) wolven ook landbouw(huis)dieren eten (als schapen en geiten).

Veel mensen maken zich hierdoor logischerwijs zorgen over de veiligheid van hun dieren. Gelukkig zijn er preventieve maatregelen die toegepast kunnen worden. BIJ12 – een uitvoeringsorganisatie voor provincies – houdt zich onder meer bezig met taken op het gebied van faunaschade door natuurlijk in het wild levende beschermende dieren. Zij geven in hun module een uitgebreid advies over preventieve maatregelen (https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/#2.2). Hierbij heeft men goed gekeken naar de landen om ons heen, waar wolven al langere tijd gevestigd zijn.

Een van de preventieve maatregelen die geadviseerd wordt, is het plaatsen van een raster. Als leverancier van gaas- en draadafrasteringen zijn we bekend met de richtlijnen van BIJ12 en kunnen we conform de voorschriften van BIJ12 voor u een raster plaatsen of desgewenst de benodigde materialen leveren.

Als u al een raster heeft staan kunnen we samen met u kijken naar de mogelijkheden om dit raster uit te breiden met stroomdraden die de wolven zouden kunnen weren.

Tot slot hebben we ook flexinet voor verplaatsbare afrastering met stroomdraad. Dit is voor plaatsen waar tijdelijke beweiding gerealiseerd dient te worden.  

In een aantal provincies is het mogelijk om een (eenmalige) subsidie aan te vragen voor het plaatsen van preventieve maatregelen. De geplaatste afrastering moet dan wel voldoen aan de richtlijnen van die opgesteld zijn door BIJ12. Per provincie variëren de mogelijke hoogte en regels over de toekenning van een subsidie. Sommige provincies bieden een noodset die geleend kan worden om dieren te beschermen, maar zijn geen verdere subsidies mogelijk.

Terug naar het overzicht